Co nabízíme

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Audity současného stavu bezpečnosti ve společnosti
 • Zpracování (aktualizace) dokumentace bezpečnosti práce
 • Školení
 • Kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce, roční prověrky bezpečnosti práce
 • Zpracování plánů údržby a lhůtníků zdravotních prohlídek a školení
 • Systém kritických bodů HACCP – bezpečnost v gastro provozech

Bezpečnost práce – koordinátor na staveništi

 • Zajištění koordinátora BOZP na staveništi – fáze přípravy a realizace
 • Zpracování plánu BOZP na staveništi – fáze přípravy a realizace
 • Organizace kontrolních dnů bezpečnosti práce

Požární ochrana

 • Audity současného stavu požární ochrany ve společnosti
 • Zpracování (aktualizace) dokumentace požární ochrany
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců v požární ochraně
 • Kontroly dodržování předpisů požární ochrany se zápisy do požární knihy
 • Zpracování plánů údržby věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení

Revize

 • Prodej hasicích přístrojů (vodní, práškové, pěnové, sněhové)
 • Revize hasicích přístrojů
 • Zajištění periodických zkoušek a oprav hasicích přístrojů

Komentáře jsou uzavřeny.