Ke stažení

Certifikát – koordinátora BOZP na staveništi
Osvědčení – OZO v prevenci rizik
Osvědčení – Systém kritických bodů HACCP
Certifikát – OZO k revizím hasicích přístrojů
Osvědčení – OZO v požární ochraně
Výpis z obchodního rejstříku
Pojištění odpovědnosti
Zdravotnický instruktor ČČK

Komentáře jsou uzavřeny.